تاریخ خبر: کد خبر: 1936

مستند/ یک سال تجربه

مستند "یک سال تجربه" به بررسی مواضع و اقدامات آمریکا در قبال ایران طی یکسال گذشته در جریان مذاکرات هسته ای می پردازد.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون