تاریخ خبر: کد خبر: 891

عکس/ سفره های ساده افطاری در بازار مرکزی مشهد


زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

زهرا رفاهی- ایسنا

کلمات کلیدی

  • آشنا 0 0

    جالب بود ندیده بودم تو بازار افطار کنن

  • محسن 0 0

    عالی این طور افطاری باید رواج داد تا از اصراف جلو گیری کرد

ارسال نظر

تریبون