تاریخ خبر: کد خبر: 8718

بوستان کوهسنگی امن ترین و ملت ناامن ترین پارک های شهر مشهد برای بانوان

براساس پژوهش‌های ما بوستان کوهسنگی امن ترین و ملت ناامن ترین پارک های شهر مشهد برای بانوان هستند.

بوستان کوهسنگی امن ترین و ملت ناامن ترین پارک های شهر مشهد برای بانوان

به گزارش «قاصدنیوز»، میثم ظهوریان ابوترابی رئیس دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: پارک های بزرگ فرصت ها و نقاط ضعفی مانند آسیب های اجتماعی برای بانوان دارد، که باید برطرف شود و براساس پژوهش‌های ما بوستان کوهسنگی امن ترین و ملت ناامن ترین پارک های شهر مشهد برای بانوان هستند.

 

وی همچنین اظهار کرد: پارک های بزرگ مکانی برای تعاملات اجتماعی و رشد فرهنگی و اجتماعی مردم است که دارای نقاط قوت و ضعفی مانند آسیب های اجتماعی برای بانوان است و باید برطرف شود.

 

وی همچنین در رابطه با پژوهش انجام شده تصریح کرد: این پژوهش با حجم نمونه 640 نفر با توزیع پرسشنامه در بین حاضران در 8 پارک بزرگ شهر انجام شده است، که بیشترین حجم نمونه از کوهسنگی با 18 درصد و کمترین نمونه از پارک ریحانه با 8 درصد بوده است. در این پرسشنامه نگرش مردم نسبت به پارک از لحاظ مدیریتی و آسیب های اجتماعی مورد پرسش قرار گرفته است.

 

ظهوریان اظهارداشت: نگاه قالب شهرداری به پارک ها وجه فضای سبز آن است، اما دفتر مطالعات با نگاهی اجتماعی به پارک ها، چهار پژوهش را تا به حال انجام داده است، که از جمله باغ ایرانی، کارکردهای فرهنگی اجتماعی پارک‌ها، تجربیات جهانی در زمینه مسائل فرهنگی اجتماعی پارک ها و جمعیت فرهنگی اجتماعی در پارک های مشهد بوده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون