تاریخ خبر: کد خبر: 8454

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد:

رسانه‌‌ها خود را با مسائل شهری درگیر کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: تازمانی‌که فضای رسانه‌ای و نخبه‌ای درگیر مسائل مدیریت شهری نشوند، بعید است به‌راحتی آرمان‌ها و ایده‌ها دنبال شود.

رسانه‌‌ها خود را با مسائل شهری درگیر کنند

به گزارش «قاصدنیوز»، وحید جلیلی در گفتگوی ویژه خبری سیمای مرکز خراسان‌رضوی با اعلام آمادگی شهرداری برای ورورد فکر‌ها و ایده‌های نخبگان در مدیریت فرهنگی شهر اظهار کرد: طی دو سال گذشته هزاران صفحه متن در حوزه فرهنگی نوشته شده است و آغاز خوبی را داشته‌ایم و اگر نخبگان، دانشگاه‌های مرتبط با علوم انسانی و فضلای شهر همکاری کنند، به‌طور‌قطع فضای خوبی را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شاهد خواهیم بود. 

 

وی همچنین گفت: تازمانی‌که فضای رسانه‌ای و نخبه‌ای درگیر مسائل مدیریت شهری نشوند، بعید است به‌راحتی آرمان‌ها و ایده‌ها دنبال شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه دفتر مطالعات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ارتباط مستمری با نخبگان فرهنگی شهر دارد، تصریح کرد: مکانیزم‌ها و سازوکارهای خوبی در حوزه شهرداری مشهد درراستای همکاری نخبگان فرهنگی شهر ایجاد شده است.


جلیلی همچنین در نشستی با شهردار منطقه١ با تاکید بر حضور همه اقشار در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، گفت: به‌لحاظ آنکه شهرداری مشهد نهادی اجتماعی است، باید در برنامه‌های خود به مخاطبان فراگیر از همه‌ اقشار جامعه توجه کنیم و درواقع در تدوین برنامه‌های فرهنگی آینده بر دلایل حضور‌نداشتن و استقبال‌نکردن افرادی که تاکنون در این‌گونه برنامه‌ها حضور نداشته یا مشارکت نکرده‌اند، توجه ویژه‌ای بکنیم و مشارکت اجتماعی را در سطح مشهد مقدس رقم بزنیم.


وی خاطرنشان کرد: مدیران ما باید نگاهی اجتماعی به ظرفیت‌های مردمی داشته و از آن درجهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های شهری و فرهنگی استفاده کنند.
جلیلی تهیه مستندی از فعالیت‌های فرهنگی خود جوش مردمی که عملکرد موفقی داشته‌اند با هدف معرفی رمز موفقیت این افراد برای الگو برداری و گسترش در بین سایر گروه‌های مردمی را خواستار شد.


معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: مدیران ما باید نگاهی اجتماعی به ظرفیت‌های مردمی داشته و از آن در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های شهری و فرهنگی استفاده نمایند.

 

منبع: شهرآرا

 

 

به گزارش «قاصدنیوز»، وحید جلیلی در گفتگوی ویژه خبری سیمای مرکز خراسان‌رضوی با اعلام آمادگی شهرداری برای ورورد فکر‌ها و ایده‌های نخبگان در مدیریت فرهنگی شهر اظهار کرد: طی دو سال گذشته هزاران صفحه متن در حوزه فرهنگی نوشته شده است و آغاز خوبی را داشته‌ایم و اگر نخبگان، دانشگاه‌های مرتبط با علوم انسانی و فضلای شهر همکاری کنند، به‌طور‌قطع فضای خوبی را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شاهد خواهیم بود. 

 

وی همچنین گفت: تازمانی‌که فضای رسانه‌ای و نخبه‌ای درگیر مسائل مدیریت شهری نشوند، بعید است به‌راحتی آرمان‌ها و ایده‌ها دنبال شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه دفتر مطالعات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد ارتباط مستمری با نخبگان فرهنگی شهر دارد، تصریح کرد: مکانیزم‌ها و سازوکارهای خوبی در حوزه شهرداری مشهد درراستای همکاری نخبگان فرهنگی شهر ایجاد شده است.


جلیلی همچنین در نشستی با شهردار منطقه١ با تاکید بر حضور همه اقشار در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، گفت: به‌لحاظ آنکه شهرداری مشهد نهادی اجتماعی است، باید در برنامه‌های خود به مخاطبان فراگیر از همه‌ اقشار جامعه توجه کنیم و درواقع در تدوین برنامه‌های فرهنگی آینده بر دلایل حضور‌نداشتن و استقبال‌نکردن افرادی که تاکنون در این‌گونه برنامه‌ها حضور نداشته یا مشارکت نکرده‌اند، توجه ویژه‌ای بکنیم و مشارکت اجتماعی را در سطح مشهد مقدس رقم بزنیم.


وی خاطرنشان کرد: مدیران ما باید نگاهی اجتماعی به ظرفیت‌های مردمی داشته و از آن درجهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های شهری و فرهنگی استفاده کنند.
جلیلی تهیه مستندی از فعالیت‌های فرهنگی خود جوش مردمی که عملکرد موفقی داشته‌اند با هدف معرفی رمز موفقیت این افراد برای الگو برداری و گسترش در بین سایر گروه‌های مردمی را خواستار شد.


معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: مدیران ما باید نگاهی اجتماعی به ظرفیت‌های مردمی داشته و از آن در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های شهری و فرهنگی استفاده نمایند.

 

منبع: شهرآرا

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون