تاریخ خبر: کد خبر: 6026

دبیرخانه طرح ملی خاطرات کشف حجاب رضاخانی در سالگرد شروع این اقدام فرهنگی خبر داد:

شناسایی 16شهید حادثه مسجد گوهرشاد پس از هشتاد سال+نماهنگ

در طول یک سال گذشته با بیش از 402 نفر در 190 شهر از سی استان کشور به مدت 10هزار و هشتصد دقیقه مصاحبه تصویری انجام و با 600 نفر مصاحبه صوتی ضبط گردیده است.

شناسایی 16شهید حادثه مسجد گوهرشاد پس از هشتاد سال+نماهنگ

به گزارش «قاصدنیوز»، دبیرخانه طرح ملی نهضت مقاومت فرهنگی کشف حجاب رضاخانی و حادثه مسجدگوهرشاد در سالگشت شروع این اقدام فرهنگی در قالب یک نماهنگ حاصل فعالیت خود را در طی این مدت اعلام نمود.

 

در طول یک سال گذشته با بیش از 402 نفر در 190 شهر از سی استان کشور  به مدت 10هزار و هشتصد دقیقه مصاحبه تصویری انجام و با  600 نفر مصاحبه صوتی ضبط گردیده است.

 

این فعالیت با اعلام فراخوان پیامکی که به بیش از صدهزار نفر ارسال شده بود و معرفی طرح در 182 مسجد،  صورت گرفته است.

 

قابل ذکر است در طی نهضت جمع آوری تاریخ شفاهی قیام مسجدگوهرشاد، پس از هشتاد سال، 16شهید این حادثه تاریخی که تاکنون گمنام بوده اند شناسایی شده اند.

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون