تاریخ خبر: کد خبر: 5418

این دعا را تا آخر شعبان زیاد بخوانید

در ادامه دعایی که سفارش شده در دهه سوم ماه شعبان خوانده شود را خواهید دید.

در ادامه دعایی که سفارش شده در دهه سوم ماه شعبان خوانده شود را خواهید دید.

 

دعای سفارش شده در پایان ماه شعبان+اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه+اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان+شعبان+ماه شعبان+دعای سفارش+دعای ماثوره+دعای ماه شعبان+دعای استقبال از ماه رمضان+دعای قبل از رمضان+ماه رمضان++روضه نیوز

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون