تاریخ خبر: کد خبر: 4645

درگوشی با هم حرف نزنید!

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: هرگاه سه نفر با هم بودید دو نفرتان با یکدیگر درگوشی سخن نگویند تا زمانی که به میان جمع درآیید؛ زیر این کار باعث ناراحتی دیگری می شود(میزان الحکمه 12 ص160)

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون