تاریخ خبر: کد خبر: 4614

عکس: نماز در روز طبیعت چگونه باشد؟

در اقدامی فرهنگی و متفاوت تصمیم به ایجاد چالشی با موضوع اقامه نماز در روز طبیعت بگیریم.

نماز روز طبیعت

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون