تاریخ خبر: کد خبر: 2218

خرافاتی عجیب در میان یهودیان افراطی‎

یهودیان ارتودکس افراطی در بیت المقدس، به عنوان بخشی از مراسم سنتی کپروت، ضمن خواندن دعا، مرغ های زنده را 3 مرتبه دور سر خود می چرخانند تا گناهانشان به مرغ منتقل شود. آنها سپس مرغ ها را قربانی می کنند و بین فقرا تقسیم می کنند.

خرافات یهود

خرافات یهود

خرافات یهود

خرافات یهود

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون