تاریخ خبر: کد خبر: 2200

عکس: بدرقه کاروان ورزشی ایران به مسابقات پاراآسیایی 2014 اینچئون در مشهد

مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به مسابقات پاراآسیایی 2014 اینچئون در سالن صبای صداو سیمای خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون