تاریخ خبر: کد خبر: 2055

عکس/ شهیدگمنام شناسایی شده و مادرش بعد از 31سال

شهر گلبهار در بیست کیلومتری مشهدالرضا میزبان مادری بود که اصفهان را پس از ۳۱ سال ترک کرد تا به مزار فرزند شهیدش حسین زارع در مزار شهدای گمنام این شهر برسد.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143256181_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143251860_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143253295_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143257569_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143303107_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143305931_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143307428_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143317428_PhotoL.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/07/03/13930703143318863_PhotoL.jpg

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون