تاریخ خبر: کد خبر: 1415

تولید اپلیکیشن غزه 2014

شبکه حامیان جهانی کودکان و زنان مظلوم فلسطینی اپلیکیشن غزه 2014 را در راستای حمایت از مردم غزه تولید کردند.

به گزارش قاصدنیوز، جمعی از فعالین فرهنگی مشهد، اپلیکیشنی را در راستای حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی تولید کردند. برای دانلود این اپلیکیشن می توانید به سایت شبکه حامیان جهانی کودکان و زنان مظلوم فلسطینی مراجعه کرده و با دانلود این اپلیکیشن، حمایت خود را از مردم غزه اعلام کنید.

 

اپلیکیشن غزه 2014

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون