تاریخ خبر: کد خبر: 1370

عکس/ سگ دست نشانده آمریکا در خیابان های مشهد!

به گزارش قاصدنیوز، رهبر معظم انقلاب درخطبه های عید فطر امسال، اسرائیل را به سگ هار و گرگ درنده تشبیه کردند و گفتند: « امروز قضیهى اول جهان اسلام قضیهى غزه است؛ شاید بشود گفت قضیهى اول دنیاى انسانیت، قضیهى غزه است. سگ هاری و گرگ درندهاى به انسانهاى مظلوم حمله کرده است؛ چه کسى مظلومتر از کودکان معصومى که در این حملات جان خود را مظلومانه از دست دادند؟ چه کسى مظلومتر از مادرانى که فرزندان خودشان را در آغوش خودشان گرفتند و به چشم خود مرگ و پرپر زدن آنها را مشاهده کردند؟ رژیمِ غاصبِ صهیونیستِ کافر، دست به چنین جنایاتى زده است امروز در مقابل چشم بشریت و انسانیت؛ بشریت باید عکسالعمل نشان بدهد. »

 

تصاویر زیر مربوط به ایستگاه «کدخدای کودک کش» در خیابان های مشهد می باشد.

 

اسرائیل سگ هار 10

 

اسرائیل سگ هار 9

 

اسرائیل سگ هار 8

 

اسرائیل سگ هار 7

 

اسرائیل سگ هار 6

 

اسرائیل سگ هار 5

 

اسرائیل سگ هار 4

 

اسرائیل سگ هار 3

 

اسرائیل سگ هار 2

 

اسرائیل سگ هار 1

 

گزارش تصویری/ تابلو نوشت «کدخدای کودک کُش» در مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون