تاریخ خبر: کد خبر: 1303

مرور تاریخی قاصدنیوز/

نظر هاشمی رفسنجانی درباره اختلاط زن و مرد در محیط کار

بد نیست نظر هاشمی رفسنجانی به عنوان پدر معنوی دولت یازدهم در خصوص جداسازی زنان و مردان در گذشته ای نه چندان دور بخوانیم.

نظر هاشمی رفسنجانی درباره اختلاط زن و مرد در محیط کار

به گزارش قاصدنیوز، در گیر و دار موضع گیری های مختلف پیرامون طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران، رئیس جمهور به عنوان حافظ و پاسدار ارزش های انقلاب با این اقدام مخالف کرده است. بد نیست نظر هاشمی رفسنجانی به عنوان پدر معنوی دولت یازدهم در خصوص جداسازی زنان و مردان در گذشته ای نه چندان دور بخوانیم.

 

از اختلاط زن و مرد در فضای کاری، تحصیلی و تفریحی جامعه مفاسدی در می‌آید. این طبیعت جاذبه زن و مرد است که به هم دارند. این ملاحظات را تقریباً همه دارند. حتی غربی‌هایی هم که حفظ خانواده یک مقدار برایشان مهم است، ملاحظاتی دارند.این هم خودش یک‌مصلحت است. البته‌منبع حقوقی به‌آن معنا ندارد، مبنای مصلحت‌اندیشی اجتماعی دارد. وظیفه مدیران است که‌این فضاها و روابط را به گونه‌ای ترسیم کنند تا مفسده‌ای بیش نیاید.
مصاحبه هاشمی رفسنجانی با نشریه زن روز 11 آذر 1383

 

 

نگرانی نداریم که زنان در ادارات باشند. البته باید فضا به گونه‌ای درست شود که حوادث تلخی از اختلاط زن و مرد پیدا نشود. باید مراقبت شود.
دیدار با دبیران تشکل های زنان 19 دی 1383

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون