تاریخ خبر: کد خبر: 918

عکس / چگونه گوگل به صهیونیست ها در محو فلسطین کمک می کند؟

سرویس ترجمه آنلاین گوگل، جمله « القدس لنا» را «اورشلیم مال ماست» ترجمه می کند!

به گزارش قاصدنیوز، سرویس ترجمه آنلاین گوگل، جمله « القدس لنا» را «اورشلیم مال ماست» ترجمه می کند!

 

گوگل اسرائیل

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون