تاریخ خبر: کد خبر: 8753

شنیده‌های «قاصدنیوز» حاکی است

پول‌های کثیف در راه انتخابات شورای شهر مشهد

شنیده‌های «قاصدنیوز» حاکی است جریان موسوم به اصلاح‌طلبان و کارگزاران قصد دارند با تکیه بر سرخط‌های ملی میلیاردها تومان برای تبلیغات انتخابات شورای شهر مشهد هزینه کنند.

 پول‌های کثیف در راه انتخابات شورای شهر مشهد

شنیده‌های "قاصدنیوز" از منابع مطّلع حکایت از آن دارد با توجه به محوریت و اثرگذاری مشهدمقدس در جریان انقلابی و اصولگرایی کشور و نگرانی جریان موسوم به اصلاح‌طلبان و کارگزاران باتوجه به شکست‌های پیاپی در انتخابات شورای شهر و مجلس، این جریان‌ها فتح شورای پنجم را در اولویت جدی خود قرار داده‌اند. 

 

در همین راستا این جریان با هدایت سرخط‌های ملی، در نظر دارد با تزریق پول در حدود  ۱۰ میلیارد تومان برای تبلیغات وسیعِ لیست مورد نظر در روزهای اخیر هزینه کنند.

 

"قاصدنیوز" در این خصوص اخبار تکمیلی را متعاقباً منتشر خواهد کرد.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون