تاریخ خبر: کد خبر: 8078

عکس و خاطره حجت‌الاسلام زائری از وحید جلیلی در عراق

یکی از کسانی که با او مصاحبه داشتیم این آقای شریف علی ولیعهد سابق عراق و از نوادگان پادشاه سابق عربستان بود که آن روز حال و روز تماشایی و غریبانه ای داشت و این روزها اسمش به عنوان وزیر خارجه جدید عراق مطرح شده است.

وحید جلیلی

بغداد، تابستان 1382

از چپ: وحیدجلیلی(سردبیر وقت ماهنامه سوره-معاون فعلی فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد)/ علی بن حسین(ولیعهد قبلی ووزیرخارجه جدیدعراق)/ حسین دهباشی(مستندساز)/ زائری(سردبیروقت روزنامه همشهری)

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون