تاریخ خبر: کد خبر: 7737

بسته گفتمانی «قاصدنیوز»/

سوالاتی برای حساب‌کشی از کاندیداهای انتخابات مجلس-1

نَفس پرسشگری و ثبت نظرات و مواضع قبل از انتخابات کاندیداها در سنجش عملکرد پس از انتخاب به عنوان نماینده مردم، با اهمیت و قابل تقدیر است و باید توسط عموم گروه‌های مردمی، رسانه‌ها و عموم افراد مورد توجه قرار گیرد.

سوالاتی برای حساب‌کشی از کاندیداهای انتخابات مجلس-1

به گزارش«قاصدنیوز»، همزمان با ایام برگزاری انتخابات های مختلف، جدال میان شاخص‌گرایان و حزب گرایان برای بستن لیست‌های انتخاباتی بالا می‌گیرد. شاخصگرایان قائل به وزن دهی افراد بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده در لیست هستند و اما حزبگرایان قائل به گرد هم آمدن جریانات و سهم خواهی بر اساس تعداد حاضرین هستند.

 

در این بین اما فارغ از توجیهات و تفسیرهای این دو جریان فکری، نَفس پرسشگری و ثبت نظرات و مواضع قبل از انتخابات کاندیداها در سنجش عملکرد پس از انتخاب به عنوان نماینده مردم، با اهمیت و قابل تقدیر است و باید توسط عموم گروه‌های مردمی، رسانه‌ها و عموم افراد مورد توجه قرار گیرد.

 

«قاصدنیوز» قصد دارد شاخص‌ها و سوالات جریان های سیاسی و مردمی را جهت سنجش کاندیداها منتشر کند. در ادامه چهارمورد از این موارد خواهد آمد. به نظر، گروه‌های دیگر فرهنگی اجتماعی و سیاسی می‌توانند این سوالات و شاخص ها را کامل کنند.

 

 

شاخص انتخابات مجلس

شاخص انتخابات مجلس

 

*   *   *

 

شاخص انتخاباتی جبهه آرمانخواهان

شاخص انتخاباتی جبهه آرمانخواهان

سوالات جبهه آرمانخواهان واقع بین

*   *   *

 

شاخص مطالبه در دوره هشتم مجلس

شاخص های کمّی مجمع مطالبه مردمی - مربوط به انتخابات دوره هشتم مجلس

 

***

سوالات جبهه پایداری خراسان

سوالات جبهه پایداری خراسان

جبهه پایداری انقلاب اسلامی خراسان رضوی

*   *   *

سوالات جنبش عدالتخواه دانشجویی از کاندیداها در سال 1390

 

 

 

مرتبط:

- پرونده شیوه های سنجش عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون