تاریخ خبر: کد خبر: 7704

فقط 70هزار نفر در تهران رای دادند!+ عکس

ظاهراً مردم تهران، کاملاً نسبت به این جریان بی تفاوتند. از پنج میلیون جمعیت تهران، فقط هفتاد هزار نفر زحمت رأی دادن به خود دادند.

به گزارش«قاصدنیوز»، اسدالله علم وزیر دربار و نخست وزیر محمدرضا پهلوی در خاطرات خود درباره میزان شرکت کنندگان در انتخابات می نویسد: در سرتاسر مملکت، انتخابات انجمن شهر برگزار شد، به رغم این که بیش از حد معمول به آنها آزادی داده شده بود، ظاهراً مردم تهران، کاملاً نسبت به این جریان بی تفاوتند. از پنج میلیون جمعیت تهران، فقط هفتاد هزار نفر زحمت رأی دادن به خود دادند.

بزک پهلوی رای

 

منبع:اسدالله علم، گفت و گوهای من با شاه: زیر نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1371، ج 2، ص 828.

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون