تاریخ خبر: کد خبر: 6967

نویسنده کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» در گفتگو با «قاصدنیوز»:

دانشگاه مرکز اصلی نفوذ آمریکا است/اساتید غرب‌زده در دوران پسابرجام جان تازه‌ گرفته‌اند

دکتر کوشکی افزود: این صحنه‌گردانان با استفاده از فضایی که با محوریت بزک کردن و شکست قبح مذاکره با آمریکا شکل‌گرفته است، جان تازه‌ای گرفته‌اند و بر دیواری که هم‌اکنون کمی سست شده است، میخ خود را می‌کوبند.

دانشگاه مرکز اصلی نفوذ آمریکا است/اساتید غرب‌زده در دوران پسابرجام جان تازه‌ گرفته‌اند

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «قاصدنیوز» پیرامون منافذ نفوذ آمریکا در ایران در دوران پسابرجام گفت: دانشگاه یکی از مراکز اصلی نفوذ بوده و اساتیدی که فکر و ذهن و خوراک آن‌ها آمریکایی است، صحنه‌گردانان این نفوذ خواهند بود.

 

دکتر کوشکی افزود: این صحنه‌گردانان با استفاده از فضایی که با محوریت بزک کردن و شکست قبح مذاکره با آمریکا شکل‌گرفته است، جان تازه‌ای گرفته‌اند و بر دیواری که هم‌اکنون کمی سست شده است، میخ خود را می‌کوبند.

 

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: برخی‌ها می‌گویند که اولین سنگر با برجام فتح شد، با فتح دو خاکریز دیگر، کار تمام خواهد شد یا می‌گویند دیواری را خورد کردیم که با دو، سه لگد دیگر پایین خواهد ریخت.

 

وی با اشاره به دارای اهمیت بودن برخی مصادیق کوچک همانند ورود مک‌دونالد به ایران گفت: در سال 1991 مک‌دونالد در چین اولین شعبه خود را راه‌اندازی کرد، در همان هفته نیوزویک در جلد خود "چین را فتح کردیم" را تیتر کرد. به نظر می‌رسد این جنس حرکت‌ها شروع پروژه‌ای بزرگ است.

 

نویسنده کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» درباره وظیفه نیروهای انقلاب گفت: وظیفه ما این است که دیوارهای سست شده را تعمیر کنیم و به نظر با بازخوانی جنایات آمریکا و خباثت‌های آنان، نفرت از او را هرچه بیشتر کنیم و به قول رهبر معظم انقلاب در مقابل بزک کردن آمریکا بایستیم.

کلمات کلیدی

  • 0 0

    با خون و چنگ و دندان دشمن ز خانه راندیم
    اما به ماهــــــواره تا خانه اش کشــاندیم

ارسال نظر

تریبون