تاریخ خبر: کد خبر: 6824

آیا طرح مجلس برای شروع اجرای برجام کافی است؟

برخی کارشناسان می گویند همچنان یک گام اصلی برداشته نشده و آن تایید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تایید برجام از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

آیا طرح مجلس برای شروع اجرای برجام کافی است؟

به گزارش قاصدنیوز، حامد علوی در سایت «ایران هسته ای» نوشت:  برخلاف تصور رایج، برخی کارشناسان در تهران معتقدند به صرف تصویب یک طرح درباره برجام در مجلس، هنوز امکان قانونی اجرای آن توسط دولت مهیا نشده است.

 

پس از تصویب طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» درمجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، این تصور به نحو گسترده ای رایج شده است که اکنون همه موانع قانونی پیش روی اجرای برجام از سوی دولت مرتفع شده و دولت مشکلی برای آغاز اجرای این توافق از روز 26 مهر ندارد.

 

این در حالی است که برخی کارشناسان می گویند همچنان یک گام اصلی برداشته نشده و آن تایید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تایید برجام از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

 

شورای عالی امنیت ملی حدود دو ماه پیش، طی جلسات متعدد به مسئله برجام پرداخته و ماحصل بررسی های خود را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کرده است اما هنوز خبر رسمی درباره تایید آن مصوبه از سوی ایشان وجود ندارد.

 

مطابق اصل 176 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی صرفا پس از تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی قانونی و لازم الاجراست.

 

علت این است که این کارشناسان عقیده دارند آنچه در مجلس مصوب شده متن برجام نیست بلکه صرفا یک اجازه مشروط و البته نه چندان موثر و قدرتمند- برای اجرای آن است؛ و این اجازه، برای ورود کشور به فاز برجام کافی نیست.

 

آنچه در نهایت باید رخ بدهد این است که به دلیل ماهیت و تبعات ویژه برجام، مجوز نهایی برای اجرای آن صرفا می تواند از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شود.

 

از آنجا که روز 26 مهر به عنوان روز رسمی شدن توافق در نظر گرفته شده و پس از آن اقدامات عملی برای اجرای برجام در ایران آغاز خواهد شد، تنها یک روز برای صدور این مجوز باقی مانده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون