تاریخ خبر: کد خبر: 6717

جزوه سرفصل اشکالات مهم «برجام» و تبعات آن برای کشور

در این سند، به اشکالات موجود در توافق وین، در ۴ حوزه‌ی قطعنامه ۲۲۳۱ (اشکالات خاص این قطعنامه)، غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، و تحریم‌ها پرداخته شده، و سرفصل اشکالات اصلی هر یک از این حوزه‌ها (مجموعاً ۴۰ سرفصل) برای استفاده‌ی مسئولین و نخبگان کشور و اطلاع عموم مردم آماده گردیده است.

به گزارش قاصدنیوز، پس از انتشار متن برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، کارشناسان و صاحب نظران به بررسی این اسناد مهم پرداخته و انتقادات جدی خود به مفاد بخش های مختلف آن را بیان نمودند. اکنون با گذشت حدود دو ماه از توافق وین، لازم است اشکالات اصلی موجود در هر یک از حوزه های مهم مورد توافق، جمع بندی و ارائه گردد. در این راستا، سرفصل اشکالات اصلی موجود در توافق وین به تفکیک موضوع و به صورت مختصر و نکته وار، طی گزارشی منتشر می گردد. در این گزارش که توسط اندیشکده صدق آماده گردیده است، تمرکز بر ارائه‌ی اصل اشکالات مهم موجود در هر حوزه و تبعات عملی مهم هر یک از این اشکالات برای کشور بوده، و تنها در موارد ضروری و مغفول، به بیان توضیحات مرتبط یا استنادات مطالب پرداخته شده است.

 

گفتنی است در تهیه این گزارش ها، نکات بیان شده توسط منتقدین و برخی نکات مغفولی که تا کنون بیان نشده بودند (و در گزارش کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه قرار نگرفته)، و نیز پاسخ های تیم مذاکره کننده به برخی انتقادات، مورد توجه قرار گرفته، و تلاش شده است که ضمن حفظ دقت، نهایت اختصار در بیان هر مشکل رعایت گردد.

 

 

در این سند، به اشکالات موجود در توافق وین، در ۴ حوزه‌ی قطعنامه ۲۲۳۱ (اشکالات خاص این قطعنامه)، غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، و تحریم‌ها پرداخته شده، و سرفصل اشکالات اصلی هر یک از این حوزه‌ها (مجموعاً ۴۰ سرفصل) برای استفاده‌ی مسئولین و نخبگان کشور و اطلاع عموم مردم آماده گردیده است.

 

 

فایل WORD و PDF این جزوه از لینک‌های زیر قابل دانلود است.

 

گزارش راهبردی سرفصل اشکالات مهم توافق وین- ویرایش نهایی.pdf

گزارش راهبردی سرفصل اشکالات مهم توافق وین - ویرایش نهایی.docx

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون