تاریخ خبر: کد خبر: 5414

شعر: دولت تدبیر با شیطان نشست/ رشته اسلامیش از هم گسست

یکی از شاعران جوان مشهدی، پیرامون عملکرد رئیس جمهور در این روزها، شعر طنزی را سروده و نسخه ای از آن را در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است.

شعر: دولت تدبیر با شیطان نشست/ رشته اسلامیش از هم گسست

به گزارش «قاصدنیوز»، یکی از شاعران جوان مشهدی، پیرامون عملکرد رئیس جمهور در این روزها، شعر طنزی را سروده و نسخه ای از آن را در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است.

 

متن این شعر بدین شرح است:

 

آی لحظه، لحظه های اعتدال!
ای امید نارس و تدبیر کال!

ای فغان از لحظه های بی امید
قحطی تدبیر از قوم کلید!

آرزوی هسته ای در دست باد
در سکوت چرخ های اقتصاد

در دل شیب ملایم های ناز!
رقص قیمت های بالا در فراز

در دل تحریم های پایدار
هیچ! ، غیر از وعده و قول و قرار

آه از پرگویی این شیخ شوخ
در میان مثنوی کاخ و کوخ!

با وجود این فراز و این نشیب
باز گوید در سخن هایی عجیب

ما عمل کردیم هر وعده که بود!
ما گذشتیم از بلندای رکود!

نه! نبوده خالی از تاثیر ها!
رفت و آمد با جناب کدخدا!

دولت تدبیر با شیطان نشست
رشته اسلامیش از هم گسست!

ح.الف.اول

 

صوت این شعر:

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون