تاریخ خبر: کد خبر: 541

خبر قاصدنیوز سوژه «صرفا جهت اطلاع» شد

بخش خبری «صرفا جهت اطلاع» به ماجرای تفریح هاشمی در روزهایی که در تهران شایعه زلزله پیچیده بود پرداخت.

به گزارش قاصدنیوز، پس از نشر وسیع مرور تاریخی قاصد نیوز با عنوان «وقتی شایعه زلزله آمد، هاشمی کجا رفت؟» بخش خبری «صرفا جهت اطلاع» نیز به این سوژه پرداخت.

 

فیلم / اسکی روی آب هاشمی

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون