تاریخ خبر: کد خبر: 4027

حاشیه نگاري تصويري از سفر روحانی به اصفهان

دیروز صبح از ساعت 9:30 ميدان امام اصفهان خودش را براي يك ديدار آماده كرده بود، ديداري كه تقريبا بعد از 20 ماه تازه شد.

به گزارش قاصدنیوز، رئيس جمهور اسلامي ايران و برخي از اعضاي هيأت دولت به اصفهان آمدند تا مشكلات عديده پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي را برطرف كنند. خشكي زاينده رود، كمبود آب آشاميدني، آلودگي شديد هوا، معضلات مربوط به صنعت و ... كه كمر اصفهان را خم كرده است!

 

اما آنچه شايد در اولين روز اين سفر بيش از همه جلب نظر مي كند، حاشيه هاي ديدار مردمي امروز صبح است. حاشيه هايي كه برخي از جنس اعتراض و برخي از جنس مطالبه نمود پيدا كرده بود. از به تصوير كشيدن كاريكاتوري ميز مذاكره، تا مطالبه آب زاينده رود و اعتراض به سياست خارجي دولت يازدهم...

 

با دوربين رويش نيوز همراه شويد تا حاشيه هاي جالب مراسم ديدار عمومي رئيس جمهور با مردم اصفهان را مشاهده كنيد:

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-19.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-24.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-25.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-26.jpg

(تصاویر) استقبال از روحانی در اصفهان

(تصاویر) استقبال از روحانی در اصفهان

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-27.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-28.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-29.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-30.jpg

alt

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-18.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-1.jpg

(تصاویر) استقبال از روحانی در اصفهان

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-2.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-3.jpg

(تصاویر) استقبال از روحانی در اصفهان

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-4.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-5.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-6.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-7.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-8.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-9.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-10.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-11.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-12.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-13.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-14.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-15.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-17.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-16.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-20.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-21.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-22.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-23.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-24.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-31.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-32.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-33.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-34.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-35.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-36.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-37.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-38.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-39.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-40.jpg

http://rooyeshnews.com/images/stories/roohani-esfahan-41.jpg

کلمات کلیدی

  • 4 3

    من به استقبال روحانی نرفتم چون اعتراض داشتم اما امروز با دیدن این تصاویر پشیمون شدم کاش منم رفته بودم با یکی از این پلاکاردها اعتراضمو نشون می دادم.

  • faty 1 2

    عکس 5 امی...با اون پلاکارد ها مقابل چشم روحانی...خیلی دلچسب بود

ارسال نظر

تریبون