تاریخ خبر: کد خبر: 3899

عکس: عاقبت پیاده روی ظریف

اوباما ۶ روز پس از قدم زدن ظریف و کری گفت: گزینه‌ نظامی روی میز است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون