تاریخ خبر: کد خبر: 3844

دکتر موسی حقانی در مصاحبه با «قاصدنیوز»

همزمان با تغییر نسل، به دنبال مظلوم‌ نمایی و وارونه نویسی درباره رژیم پهلوی هستند

ما باید برای 100تا200 سال آینده کشور اسناد و مدارک تاریخی به جای بگذاریم که اگر چندین نسل آینده کشور با رویکرد تاریخی به دنبال مطالعه در این‌باره بود، به جنایات و وابستگی ها و لطماتی که رژیم پهلوی به کشور و مردم وارد کرده است، دست پیدا کند.

همزمان با تغییر نسل، به دنبال مظلوم‌ نمایی و وارونه نویسی درباره رژیم پهلوی هستند

دکتر موسی حقانی در مصاحبه با «قاصدنیوز» با تاکید بر این نکته که" تحرکات اخیر در تکریم رژیم پهلوی مبتنی بر  کار علمی و پژوهشی نیست " اذعان داشت:  اینگونه جریانات اقدامی سیاسی است، چرا که مبتنی بر  رویکردها و روشهای علمی نمی باشد.

 

وی تصریح کرد: به نظر میرسد 35سال تکاپوی سلطنت طلبها که با همراهی شبکههای بهایی و وابسته به غرب صورت میگیرد، برای براندازی رژیم اسلامی و لجن پراکنی در حوزه تاریخ انقلاب هیچ نتیجه ای نداده است و این فعالیتها تحرکاتی انفعالی در این زمینه است.

 

مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران افزود: در آستانه موفقیتهای نظام اسلامی و تغییر نسل فکر کرده اند میتوانند، به نحوی با تکرار حرفهای خود در بین مخاطبان نسل جوان طرفدارانی پیدا کنند و به نوعی به دنبال سوءاستفاده از خلا کار پژوهشی در این زمینه هستند. البته کارهای پژوهشی گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است؛ مخصوصا در حوزه رسانه، البته باید کارهای قوی تری انجام داد، که دشمنان نتوانند از این خلا استفاده کنند.

 

دکتر حقانی علت دیگر این هجمه‌ها را مرتبط با مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب دانست و خاطر نشان کرد: این تحرکات  در راستای برنامه کلی نظام استکباری برای جلوگیری از موفقیت جمهوری اسلامی ایران است به نحوی می‌خواهد مشروعیت و چرایی انقلاب اسلامی را زیر سوال ببرد و این حرکت را به نوعی بیهوده و نابخردانه جلوه بدهد. البته باید گفت جریانات سلطنتی و وابستگان، دیگر تاریخ مصرفش برای همه گروه‌ها به سر رسیده است.

 

پژوهشگر تاریخ معاصر بیان کرد: این جریانات به دنبال مظلوم نمایی و وارونه نویسی در مورد رژیم پهلوی هستند. از طرف دیگر با این اعمال می‌خواهند القا کنند، که ایستادگی رژیم پهلوی در مقابل غرب منجر به سقوط پهلوی شده است. این در حالی که اسناد و مدارک موجود از خود رژیم پهلوی، وابستگی آنها را به ارتجاع عرب و صهیونیسم را مشخص می‌کند.

 

جنایات پهلوی برای نسل‌های آینده تبیین شود

نویسنده کتاب «شناخت خدمت و خیانت در تاریخ معاصر ایران» گفت: در این فضا که موفقیت‌های هر روزه ما در حال تثبیت است، کشورهای استکباری و وابستگانش یعنی ارتجاع عرب و صهیونیسم هزینه های  این پروژه ها  را تامین می کنند چرا که به دنبال القا این هستند که این انقلاب بی نتیجه و بی فایده بوده است، و مردم را نسبت به کشور و انقلاب بی تفاوت کنند.

 

این استاد دانشگاه تاکید کرد: البته ما باید با کار ایجابی زمینه آگاهی مردم و جوانان را فراهم کنیم چرا که 35 سال از انقلابمان گذشته است.  ما باید برای 100تا200 سال آینده کشور اسناد و مدارک تاریخی به جای بگذاریم که اگر چندین نسل آینده کشور با رویکرد تاریخی به دنبال مطالعه در این‌باره بود، به جنایات و وابستگی ها و لطماتی که رژیم پهلوی به کشور و مردم وارد کرده است، دست پیدا کند. 

 

کلمات کلیدی

  • 0 0

    احسنتم...

ارسال نظر

تریبون