تاریخ خبر: کد خبر: 3360

نقش «دیوید بکهام» در پیشبرد دیپلماسی انگلیس

در کشور ما دیپلماسی در وزارت امور خارجه و سیاست استفاده می‌شود، اما در کشورهایی همچون انگلیس از فردی همچون «دیویدبکهام» برای پیشبرد اهداف خود در دیپلماسی استفاده می‌کنند.

نقش «دیوید بکهام» در پیشبرد دیپلماسی انگلیس

به گزارش قاصدنیوز، عصر دیروز حمیدرضا صدر کارشناس فوتبال  و محمدجواد رنجکش استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در همایش «دیپلماسی ورزشی» در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص  حلقه ورزش و دیپلماسی سخنرانی کردند.

 

حمید رضا صدر در اینباره گفت: در کشور ما دیپلماسی در وزارت امور خارجه و سیاست استفاده می‌شود، اما در کشورهایی همچون انگلیس از فردی همچون «دیویدبکهام» برای پیشبرد اهداف خود در دیپلماسی استفاده می‌کنند.

 

محمدجواد رنجکش نیز با بیان اینکه ورزش مانند سیاست است که مردم داوطلبانه در آن وارد رقابت می‌شوند و باهم رقابت می‌کنند، گفت: ورزش یک امر متعلق به حوزه خود نیست و دیپلماسی ورزشی را بخشی از دیپلماسی عمومی می‌دانیم.

 

گزیده سخنان حمیدرضا صدر  را می خوانیم:

*ورزش به شکل رقابتی و داغ از دل انقلاب صنعتی و همچنین از دل اوقات فراغت به‌ وجود آمد؛ به طوری که توده‌های مردمی به بهانه ورزش گرد هم می‌آمدند و در این هنگام پای سیاست به ورزش باز می‌شد، چراکه سیاست‌مداران خود را در خدمت توده‌های مردم می‌دانستند.

 

*ورزش در تغییر تصویر کشورها نقش‌آفرین است. در گذشته آلمان‌ها به دلیل نقشی که در جنگ‌های جهانی اول و دوم داشتند، به عنوان افراد خشن شناخته می‌شدند تا اینکه ورزش این نگاه را تغییر داد و نگاهی که در گذشته به آلمان‌ها بود دیگر وجود ندارد.

 

* هنگامی که تاریخ المپیک‌ را مشاهده می‌کنیم، در آمیخته شدن آن با سیاست را به وضوح می‌توانیم مشاهده می‌کنیم. در سال ۱۹۳۶ در المپیک برلین، هیتلر با استفاده از این رقابت‌ها سلطه جویی قوم نازی را به رخ می‌کشد. در المپیک ۱۹۸۰ مسکو، که در ایران انقلاب شده بود، روس‌ها به افغانستان حمله کردند که آمریکا و ایران این رقابت‌ها را تحریم می‌کنند.

 

* ورزش در غرب آسیا این مشکل را دارد که کاملأ دولتی است و باید طبق سیاست‌های دولتی نیز پیش برود، الگوی ورزشی کشور ما مانند الگوی ریخت و پاش‌های کشورهای عربی است.

 

* در کشور ما دیپلماسی در وزارت امور خارجه و سیاست استفاده می‌شود، اما در کشورهایی همچون انگلیس از فردی همچون «دیویدبکهام» برای پیشبرد اهداف خود در دیپلماسی استفاده می‌کنند.

 

گزیده سخنان محمد جواد رنجکش  را می‌خوانیم:

*ورزش از مباحثی است که بسیار دیر وارد ادبیات سیاسی شد. در نگاه به ورزش فقط بُعد فیزیکی آن لحاظ شده و مباحث اجتماعی و سیاسی آن نادیده گرفته شده است.

 

* ورزش مانند سیاست است که مردم داوطلبانه در آن وارد رقابت می‌شوند و باهم رقابت می‌کنند. ورزش یک امر متعلق به حوزه خود نیست و دیپلماسی ورزشی را بخشی از دیپلماسی عمومی می‌دانیم.

 

*دیپلماسی یعنی هنر ارتباطات و تأمین منافع از طریق دیپلماسی که تنها بازیگران آن دولت‌ها نیستند؛ بلکه رسانه‌ها، مردم و توده‌ها هستند. از سال ۱۹۱۴ این حرکت در دیپلماسی عمومی با عنوان دیپلماسی سنتی آغاز شد که بعد از فروپاشی شوروی و بهبود روند دموکراسی، در دهه ۹۰ اسم آن را دیپلماسی عمومی گذاشتند.

 

منبع: فارس، SNN

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون