تاریخ خبر: کد خبر: 2974

عکس: قیمت قبر در حرم امام رضا(ع)

این جدول حق الدفن داخل حرم رضویست؛ صدمیلیون می دهی كه جایی در نزدیكترین فاصله به ضریح حضرت یك چاله به تو بدهند كه گوشت و استخوان را بریزی داخل اش تا ابد...

 

قیمت قبر در حرم

کلمات کلیدی

  • 0 2

    خواجه ربیع غیر از حرم امام رضا است از یک شبکه خبری در مشهد عجیب است
    ------------------
    پاسخ:
    بند اول ذکر شده در عکس مربوط به صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر می باشد.

ارسال نظر

تریبون