تاریخ خبر: کد خبر: 1131

دو نیروگاه هسته‌ای جدید در کشور تأسیس می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد کمیسیون انرژی ایجاد سامانه‌هایی است تا از انرژی‌های پاک استفاده کند و دو نیروگاه هسته‌ای دیگر نیز در مرحله قرارداد است.

دو نیروگاه هسته‌ای جدید در کشور تأسیس می‌شود

به گزارش قاصدنیوز، سید هاشم بنی‌هاشمی با اشاره به راهکارهای بهینه کردن مصرف انرژی در کشور گفت: از لحاظ فرهنگی مصرف ما بسیار بالا است و شدت انرژی در کشور ما سه چهار برابر استاندارد جهانی است و این به‌هرحال سرمایه مملکت است، نوع خودرو و نوع مصرف نیز در این زمینه سرمایه گذار است، تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی می‌تواند مصرف ما را کاهش دهد.

 

بنی‌هاشمی افزود: قانونی در ارتباط با صرفه‌جویی در مجلس در حال بررسی است و مشوق‌هایی برای کاهش مصرف در نظر گرفته شده است و در بودجه سال 93، حدود 100 میلیارد دلار در زمینه صرفه‌جویی وزارت نفت موظف شده کسانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت می‌کنند بتوانند صرفه‌جویی کنند مابه‌ازای آن از طریق وزارت نفت پرداخت شود و حتی متروی مشهد نیز باید این مسئله را به‌صورت کامل رعایت کند تا از این تبصره استفاده کنند.

 

وی گفت: رویکرد کمیسیون انرژی ایجاد سامانه‌هایی است تا از انرژی‌های پاک استفاده کند و دو نیروگاه هسته‌ای دیگر نیز در مرحله قرارداد است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون