تاریخ خبر: کد خبر: 2333

ویژگی های شهر اسلامی در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی

شوراهاى شهرى در فعالیتهاى خود باید به مختصات "شهر اسلامى" توجه كرده و خدمات شهرى را در جهت تأمین این مقصود به كارگیرند و بخصوص به معمارى و شهرسازى متناسب با حیات طیبه‌ى اسلامى به طور كامل توجه كنند. در شهر اسلامى، عدالت در تقسیم خدمات شهرى، تأمین آرامش روحى و امنیت معنوى، ظهور و اعتلاى مظاهر اسلامى و انقلابى، عمران و آبادى و زیبایى، حفظ طبیعت و فضای طبیعی , همه با هم باید مورد توجه قرار گیرد.(مقام معظم رهبری 8/2/1378)

 

ویژگی های شهر اسلامی

  استخراج شده از بیانات رهبر معظم انقلاب

 

1-    عدالت در تقسیم خدمات شهری :

-    تسهيل زندگى مردم در كارهايى كه به شهرداريها مربوط است . [1]
-    برطرف كردن معضلات شهر و روستا . [2]
-    رعايت دقيق قوانين و عدم تخطى از آن با حيله‌هاى شبه قانونى. [3]
-    رعايت ويژه‌ى محرومان. [4]
-    آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بيت‌المال با تجملات زائد و سفرها و مراسم غيرلازم. [5]
-    آسان سازی خدمت رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات شهری .[6]
-    توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی. [7]
-    نگاه عدالت گستر به محله ها و اشخاص محروم. [8]
-    توجه ویژه به بانوان و نیز به جوانان. [9]
-    تأثيرناپذيرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه‌ى ثروت. [19]
-    اولويت دادن به مناطق مستضعف‌نشين. [17]

2-    تامین آرامش روحی و امنیت معنوی :

-    در شهر اسلامی فضاها به گونه ای طراحی می شود که مردم احساس می کنند به معنویات گرایش پیدا می کنند . [10]
-    در شهر اسلامی اهل دین و پرهیزگاری و پارسایی در فضاهای شهری احساس امنیت می کنند . . [11]
-    در شهر اسلامی اهل فساد برای فسادشان احساس ناامنی می کنند ولی خودشان احساس امنیت دارند . . [12]
-    ترویج فرهنگ نظم و قانون. [13]
-    استقرار بخشيدن به جو اسلامى و فرهنگىِ سالم. [18]


3-    ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی :

-    در شهر اسلامی پدیده ها به حرکت و زیست اسلامی کمک می کنند نه بر ضد آن . . [14]
-    در شهر اسلامی مظاهر معنویت در شهر چشم نواز است . . [15]
-    در شهر اسلامی نشانه های فرهنگ اسلامی ایرانی محسوس می باشد . [16]
-    تأثيرناپذيرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه‌ى ثروت. [19]
-    گسترش نمادهای دین و اخلاق. [20]


4-    عمران و آبادی و زیبایی :

-    در شهر اسلامی ساختمان سازی اسلامی خصوصیاتی دارد ؛ معماری های ملایم و چشم نواز و دارای انحناهای طبیعی و دارای مظاهر معماری اسلامی از جمله طاق ها و گنبدها و ستون ها و نقاشی ها . [21]
-    حفظ حجاب و عفت از خصوصیات معماری اسلامی است . [22]
-    محیط خانه از لحاظ زندگی اسلامی , باید محیط امن و امانی است . [23]
-    در شهر اسلامی فرهنگ ایرانی و بنا و معماری ایرانی در آن متجلی است . [24]
-    در شهر اسلامی فرهنگ اسلامی ایرانی همراه با زیباسازی رعایت می شود .[25]
-    حفظ اصالت اسلامى و ملى در ساخت و سازها. [26]
-    حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها . [27]
-    پایبندی به معماری اسلامی و ایرانی. [28]
-    رعایت زیبایی و استحكام بناها. [29]


5-    حفظ طبیعت و صفای معنوی : -    سالم‌سازى محيط زيست . [30]
-    توسعه فضای سبز و اهتمام به سلامت محیط زیست. [31]
 

 ----------------------------------------------------------------

[1] پیام به شوراهای اسلامی شهر و روستا 5/2/1382

[2] همان

[3] همان

[4] همان

[5] همان

[6] پیام به سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 8/2/1386

[7] همان

[8] همان

[9] همان

[10]دیدار با شهرداران مناطق مختلف تهران 5/6/75

[11] همان

[12] همان

[13] پبام به سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 8/2/1386

[14]دیدار با شهرداران مناطق مختلف تهران 5/6/75

[15] همان

[16] دیدار با اعضای شورای شهر و شهرداران تهران 13/12/84

[17] پیام به شوراهای اسلامی شهر و روستا 5/2/1382

[18] همان

[19] همان

[20] پیام به سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 8/2/1386

[21]دیدار با شهرداران مناطق مختلف تهران 5/6/75

[22] همان

[23] همان

[24] دیدار با اعضای شورای شهر و شهرداران تهران 13/12/84

[25] همان

[26] پیام به شوراهای اسلامی شهر و روستا 5/2/1382

[27] پیام به سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 8/2/1386

[28] همان

[29] همان

[30] پیام به شوراهای اسلامی شهر و روستا 5/2/1382

[31] پیام به سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا 8/2/1386

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون