تاریخ خبر: کد خبر: 2286

پاسخ مکتوب/ شیوه سنجش عملکرد فردی نمایندگان مردم در شورای شهر پس از یک سال فعالیت-9:

میزان اعتماد اعضای شورا در انتخاب فرد به عنوان ریاست کمیسیون ملاک سنجش عملکرد باشد

میزان اعتماد اعضای شورا در انتخاب فرد به عنوان ریاست کمیسیون ملاک سنجش عملکرد باشد

به گزارش قاصدنیوز، پس از گذشت یک سال از شروع فعالیت قانونی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، امری که تحقق آن بیش از پیش مطالبه مردم و نخبگان از نمایندگان خود در پارلمان شهری می باشد، ارائه گزارش عملکرد فردی برای سنجش فعالیت آنان است.

 

در این راستا قاصدنیوز، در قالب پرونده ای سعی دارد به ملاک ها و معیارهایی جهت سنجش دقیق تر فعالیت فردی اعضای شورای اسلامی شهر برسد.

 

در بخشی از این پرونده مصاحبه هایی با نمایندگان مردم در شورای شهر انجام شده است. برخی از نمایندگان محترم حاضر به مصاحبه و اعلام نظر در این خصوص نشدند. مهدی ذاکرالحسینی از اعضای شورا در متنی مکتوب نظر خود را پیرامون این موضوع بیان کرد.

*   *   *

سوال: ما برای ارزیابی فعالیت های اعضای شورای شهر شش شاخص و ملاک را در نظر گرفته ایم. نظر شما درباره این ملاک ها چیست وآیا این ملاک ها برای ارزیابی کافی است یا خیر؟

1- میزان حضور و تعداد غیبت ها(موجه و غیرموجه) در جلسات صحن علنی و کمیسیون ها و نظم حضور(تاخیر)

2- میزان حضور در جلسات کمیته های نظارتی در مناطق شهرداری و گزارشی از اقدامات انجام شده توسط عضو شورا

3- میزان حضور در جلسات به عنوان نماینده شورا در سازمان های تابعه شهرداری و گزارشی از اقدامات انجام شده

4- کیفیت حضور در جلسات کمیسیون تخصصی با ارائه موارد مداخه نماینده در طرح ها و لوایح مورد بررسی قرار گرفته و ارائه گزارشی از کلیت اقدامات و تاثیرگذاری های شخصی وی بر تصمیم گیری و تصمیم سازی کمیسیون

5-میزان حضور در دفتر ملاقات عمومی و دیگر ارتباطات مردمی به جهت ارتباط با آنان و رفع مشکلات به همراه ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این جهت

6- میزان و ذکر عناوین بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف شهر و پروژه های دردست اقدام به جهت آشنایی نزدیک با موانع پیش رو و مشاهده نزدیک مسائل

 

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری تحلیلی قاصد نیوز

سلام علیکم

احتراما پیرو نامه آن پایگاه خبری پیرامون شاخص عملکرد اعضاء شورای اسلامی شهر به استحضار می رساند شاخص های پیشنهادی ، معیار خوبی برای عملکرد یک عضو شورا نبوده و در حقیقیت این شاخص ها معیار کمی افراد را در حیطه عملکردی نشان می دهد و نه به لحاظ کیفی و لذا حضور کمی افراد هر چند به طور دائم و مستمر بدون اینکه تاثیرگذاری در روند امور شهری و شهرداری داشته باشند نمی تواند معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد یک فرد باشد. به نظر می رسد رسیدن به شاخص هایی که بتواند کیفیت عملکرد اعضاء شورا و بویژه تاثیر گذاری افراد در تصمیمات مهم شهری (سیاست گذاری و نظارت بر انجام درست و بموقع فعالیت های مربوطه) را نشان بدهد، شاید بتواند کمی از شاخص ها و ملاک های مورد نظر را تامین نماید. حضور تاحدی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست.   

 

به طور مثال مسائلی که در زیر به آن اشاره خواهد شد در قالب ارزیابی و امتیاز دهی نتیجه بهتری در خصوص تاثیر میزان عملکرد و فعالیت های یک عضو حاصل خواهد شد :

 1. سطح و سطوح وظایف محوله به فرد از سوی شورا به لحاظ تخصص، آگاهی و توان مدیریتی فرد
   
 2. سطح تاثیر گذاری افراد در تصمیم گیری های کلان شهری
   
 3. سطح آگاهی، تخصص و توان اجرایی افراد در مدیریت شهری
   
 4. تاثیر گذاری افراد در پست های محوله از سوی شورا و مقایسه آن در قبل و بعد آن
   
 5. سطح ارتباطات یک عضو شورا با مدیریت های کلان شهری و کشوری در جهت پیشبرد اهداف شورا و شهرداری
   
 6. میزان اعتماد اعضای شورا در انتخاب افراد به عنوان ریاست کمیسیون های شورا به لحاظ تخصص و تعهد این افراد
   
 7. سابقه عملکرد مرتبط اعضای شورا در گذشته به لحاظ مدیریت های مختلف شهری و کشوری و استفاده از این تجربیات در سطوح مختلف شورا و شهرداری در جهت ارتقای سیستم ها و ساختارهای موجود

 

 

سوال: آیا شما خودتان حاضر به ارائه گزارش با این ملاک ها و ملاک هایی که خود اضافه کردید هستید و آیا موافقید که هیئت رئیسه اجازه نشر اطلاعات در خصوص سنجش عملکرد اعضای شورای شهر را بدهد؟

 

پاسخی توسط ایشان درباره این سوال ارائه نشده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون