تاریخ خبر: کد خبر: 1007

یکشنبه5مرداد| تجمع عروسک های خونین غزه

  • یکشنبه 5 مرداد
  • بعد از نماز مغرب
  • رو به روی دفتر سازمان ملل - بلوار سجاد مشهد
  • روشن کردن 1000 شمع در بزرگداشت شهدای غزه

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون