تاریخ خبر: کد خبر: 6017

گلچین شبکه‌های اجتماعی(شماره دوم در مردادماه)

حسین فریدون و زبان سرخه‌ای/ دیپلمات ایتالیایی با شلوار ماماندوز/ اکبر هاشمی نوقی از دهاتی به همین نام/ محموله کمک ها به یمن/ بستن دهان منتقدان/ لبخند بزن/ اوبامای باادب/ جام زهر مجلس ششم/ صفار هرندی و مذاکرات

 

حسین فریدون

 

اکبر هاشمی

 

یمن

سرخه

انتقاد دولت

لبخند خنده

آرایش

فساد اقتصادی

دیپلمات ایتالیایی

جام زهر

مشهدی

صفار

جام زهر

مجتهدی سختی

اوباما روحانی

سرخه

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون