تاریخ خبر: کد خبر: 4973

گلچین شبکه‌های اجتماعی(شماره دوم اردیبهشت ماه)

فروش تکه های دیوار برلین! / مدارا یا خشم با دشمن/ فداری رهبری که/ کنایه قابل تامل نماینده آمریکایی به ظریف/ رونی کلمن و مصطفی مازح/ علامه خطاب کردن برای آیت الله شدن!

 

FireShot Screen Capture #036 - _‪Google+‬‏_ - plus_google_com_u_0

FireShot Screen Capture #035 - _‪Google+‬‏_ - plus_google_com_u_0

FireShot Screen Capture #042 - _Instagram_ - instagram_com

FireShot Screen Capture #040 - _‪Google+‬‏_ - plus_google_com_u_0

FireShot Screen Capture #046 - _(1) Instagram_ - instagram_com

FireShot Screen Capture #037 - _‪Google+‬‏_ - plus_google_com_u_0

 

FireShot Screen Capture #045 - _(1) Instagram_ - instagram_com

 

FireShot Screen Capture #034 - _‪Google+‬‏_ - plus_google_com_u_0

 

FireShot Screen Capture #043 - _(1) Instagram_ - instagram_com

 

FireShot Screen Capture #039 - _‪Google+‬‏_ - plus_google_com_u_0

 

FireShot Screen Capture #041 - _Instagram_ - instagram_com

FireShot Screen Capture #044 - _(1) Instagram_ - instagram_com

FireShot Screen Capture #038 - _‪Google+‬‏_ - plus_google_com_u_0

FireShot Screen Capture #047 - _(1) Instagram_ - instagram_com

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون