تاریخ خبر: کد خبر: 8055

عکس: نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در مشهد

غرفه اقتصادمقاومتی در فرهنگسرای علوم و نجوم مشهد که در ایام نوروز به همت تشکل مردمی فتیه راه اندازی شده است.

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی

جاده اقتصاد مقاومتی و بیراهه اقتصاد نفتی

 

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی

روی لیوان هایی که درتصویر میبینید یک سری کلیدواژه های ضد اقتصادمقاومتی نوشته شده که مردم باید از محل مشخص شده، با توپ هفت سنگ هرچندتا از این لیوان های ضد اقتصاد مقاومتی رو بندازن

 

مارپله اقتصاد مقاومتی

بازی مارپله ی اقتصاد مقاومتی برای بچه ها

 

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی

کارگران ایرانی مشغول پروژه بهبود وضعیت اقتصادی هستند که کارفرمای آن مردم هستند

 

بانک نمایشگاه اقتصاد مقاومتی

دست اندازی بنام "بانک"!

کارگران نمایشگاه اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی تولید

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون