تاریخ خبر: کد خبر: 7098

زندگی بخشیدن دو بیمار مرگ مغزی به هفت نفر

اهدای اعضای دو بیمار مرگ مغزی در مشهد مقدس موجب نجات و ادامه زندگی هفت بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش قاصدنیوز، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: در پانصدو چهل و سومین عمل اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی اعضای بیماران مرگ مغزی علی حنفی گرجی  ۵۰ ساله و حبیب الله طاهری ۵۷ ساله به هفت بیمار زندگی دوباره بخشید.

 

دکتر ابراهیم خالقی اظهار داشت: علی حنفی گرجی  ۵۰ ساله ساکن مشهد که از بیمارستان امدادی شهید کامیاب به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

 

وی با اشاره به ایتکه قرنیه های زنده یاد  علی حنفی گرجی جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیاء ارسال شد خاطر نشان کرد: قسمتی از پوست این مرحوم نیز به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد.

 

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در پانصدو چهل و چهارمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی حبیب الله طاهری ۵۷ ساله ساکن خلیل اباد کاشمر که از بیمارستان امدادی شهید کامیاب به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

 

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد زنده یاد حبیب الله طاهری در بیمارستان منتصریه به خانم ۵۹ ساله ساکن مشهد اهداء و پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.

 

وی افزود: قرنیه های این مرحوم نیز جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیاء ارسال  شد .

 

دکتر خالقی گفت: قسمتی از پوست زنده یاد حبیب الله طاهری نیز به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) جهت پیوند ارسال شد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون