تاریخ خبر: کد خبر: 6846

بررسی موضوع تخریب مهدیه عابدزاده در شورای راهبری پیوست فرهنگی مشهد

یازدهمین جلسه «شورای راهبری پیوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد» پنج شنبه گذشته در خانه هنرمندان برگزار شد.

بررسی موضوع تخریب مهدیه عابدزاده در شورای راهبری پیوست فرهنگی مشهد

به گزارش «قاصدنیوز»،  وحید جلیلی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان شهرداری مشهد در رابطه با تخریب اولین مهدیه شهر مشهد گفت: متاسفانه بنای مرحوم عابدزاده که  دارای ویژگی های علمی، دینی و سیاسی بوده است، در آستانه تخریب قرار گرفت.

 

وی افزود: جای تاسف است که میراث فرهنگی هنوز این مکان با سابقه را که اولین مهدیه در شهر مشهد در زمان طاغوت محسوب میشود، به عنوان یک اثر تاریخی ثبت نکرده است. این مسئله لزوم بازنگری در استانداردهای میراث فرهنگی مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی را روشن میکند.رئیس شورای راهبری پیوست فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد تاکید کرد: خوشبختانه  نخبگان و رسانهها عملکد ر به هنگام و مناسبی در قبال این تخریب صورت دادند و امیدواریم این حساسیت ها فروکش نکند. این ماجرا را پیگیری کنند تا هرچه بیشتر بتوانیم ابنیه تاریخی شهرمان را حفظ کنیم.

 

وحید جلیلی با اشاره به اینکه شهرداری نباید صرفا یک سازمان عمرانی دیده شود گفت: به نظرم فضایی که در جمع نخبگان نسبت به موضوع مهدیه شکل گرفته فرصت خوبی است تا بتوان یک چنین مسائلی را تبدیل به دغدغه های شهرداری کرد و آن را به شکل یک مطالبه درآورد.

 

در ادامه دکتر هادی وکیلی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و عضو حقیقی شورای راهبری پیوست با ابراز نگرانی از تخریب بنای مهدیه اظهار داشت: باید در شورای شهر طرحی را بررسی کرد مبنی بر اینکه در هرگونه تصمیم گیری درباره بناهای شهر مشهد که ارزش تاریخی و اسلامی دارند علاوه بر نظر میراث فرهنگی، نظر شهرداری نیز جلب شود تا به سادگی ابنیه تاریخی شهر اسیر ساخت و سازها نشوند.

 

ابراهیم فیاض، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران  و عضو حقیقی دیگر این شورا هم در همین زمینه گفت: باید دید که رویکرد ارزشی ما نسبت به ابنیه تاریخی چه میخواهد باشد تا بتوان برای حفظ، تخریب و یا بازسازی آنها به یک ساز و کار مشخص رسید.

 

مسعودی، مدیر طراحی و مطالعات پروژههای شهری شهرداری مشهد نیز با اشاره به اینکه باید برای حفظ بناهای تاریخی شهر به فکر ساز و کار قویتری بود گفت: بناهایی مانند مهدیه در شهر مشهد فراوان است. اگر ما میخواهیم از این بنا ها صرفا به عنوان یک اثر باستانی استفاده کنیم ، ساز و کار خودش را دارد  اما اگر میخواهیم از این بناها مجددا استفاده کنیم و آنها را کارآمد کنیم باید به فکر تعمیر و نوسازی آنها باشیم.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون