تاریخ خبر: کد خبر: 657

راهیابی دانشجوی مشهدی به مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت

به گزارش قاصدنیوز، دانشجوی مشهدی به مرحله کشوری دهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی راه یافت.
 
»جواد رنجبر « دانشجوی یکی از مراکز آموزش عالی علمی کاربردی مشهد موفق شد در رشته ترجمه و مفردات قرآنی بخش دانشجویان مرحله مقدماتی بخش کتبی دهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی حائز و به مرحله کشوری دهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی راه یابد.
 
قابل ذکر است در رشته ترجمه و مفردات قرآنی (بخش دانشجویان) در مجموع 21 نفر از کل کشور به مرحله کشوری دهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی راه یافته اند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون