تاریخ خبر: کد خبر: 5976

امکانات بیشتری در اختیار تشکل‌های فرهنگی قرار گیرد

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری در سطوح مختلف مطالبه‌گر دغدغه‌های مقام معظم رهبری و آرمان‌های انقلاب و اسلام هستند، عنوان کرد: در برنامه‌های فرهنگی شورای شهر و شهرداری، مسئله استکبار ستیزی بسیار دیده می‌شود چراکه مقوله استکبارستیزی امری اعتقادی است.

امکانات بیشتری در اختیار تشکل‌های فرهنگی قرار گیرد

به گزارش قاصدنیوز، حجت الاسلام مجید فاطمی ارفع در گفتگو با تسنیم در رابطه با حضور شورای شهر و شهرداری در فعالیت‌های سیاسی اظهار داشت: تعریف شورای شهر از فعالیت‌های سیاسی یعنی متعهد بودن به آرمان‌های انقلاب، مبانی‌ امام (ره) و رهبر معظم انقلاب است.

 

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه شورای شهر و شهرداری در سطوح مختلف مطالبه‌گر دغدغه‌های مقام معظم رهبری و آرمان‌های انقلاب و اسلام هستند، عنوان کرد: در برنامه‌های فرهنگی شورای شهر و شهرداری، مسئله استکبار ستیزی بسیار دیده می‌شود چراکه مقوله استکبارستیزی امری اعتقادی است.

 

فاطمی در ارتباط با فعالیت‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری افزود: از شور و نشاط با فعالیت‌های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد با توجه به تغییرات مدیریتی کاسته نشده است.

 

عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه معتقدم مدیریت جدید سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد به سرعت فعالیت‌های خود را در سطح شهر شروع کرده است، افزود: نمی‌توان در رابطه با روند فعالیت‌های و برنامه‌های مدیریت جدید سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد به این زودی نظر داد.

 

وی با بیان اینکه فعالیت‌های سازمان فرهنگی تفریحی و معاونت فرهنگی شهرداری مشهد منطبق بر سیاست‌های کمیسیون فرهنگی شورای شهر است، خاطرنشان‌کرد: سیاست‌های کمیسیون فرهنگی در راستای افزایش نشاط بر مبنی نشاط مومنانه در جامعه است.

 

فاطمی با تاکید براینکه برای افزایش نشاط نباید یکسری فعالیت‌های سطحی تبلیغاتی انجام داد، تصریح کرد: برای افزایش سطح نشاط در جامعه باید سطح مشارکت‌های اجتماعی افزایش پیدا کند چرا که متولی فعالیت‌های فرهنگی مردم هستند.

 

وی عنوان کرد: برای افزایش نشاط در فعالیت‌های فرهنگی نباید نهادهای اجرایی وارد عمل شوند و باید امکانات بیشتری در اختیار تشکل‌های فرهنگی قرار گیرد و رعایت حقوق شهروندی در سیاست‌های سازمان فرهنگی و تفریحی و معاونت فرهنگی شهرداری افزایش داشته باشد.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون