تاریخ خبر: کد خبر: 5753

گرمترین شب مشهد در 30 سال گذشته

قوچان با 20 درجه سلسیوس و سرخس با 40 درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستان های استان خراسان رضوی در طول 24 ساعت گذشته گزارش شده اند.

به گزارش قاصدنیوز، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: مشهد چهارشنبه شب گرمترین شب را در طول 30 سال گذشته سپری کرد.

 

فریدون سنگچولی افزود: دمای هوا مشهد شب گذشته به 29 درجه سلسیوس افزایش یافت که در طول سه دهه گذشته این میزان دمای شبانه بی سابقه بوده است.

 

وی خاطر نشان کرد: دمای هوای امروز مشهد به 40 درجه سلسیوس می رسد.

 

وی بیان کرد: در طول روزهای گذشته خراسان رضوی تحت تاثیر سیستم آب و هوایی قرار داشت که اثر آن بیشتر بر روی دمای شبانه بوده است.

 

او گفت: قوچان با 20 درجه سلسیوس و سرخس با 40 درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهرستان های استان خراسان رضوی در طول 24 ساعت گذشته گزارش شده اند.

 

سنگچولی با اشاره به کاهش تدریجی دما در خراسان رضوی گفت: از فردا تا اواسط هفته آینده دمای هوای در مناطق مختلف این استان به طور تدریجی کاهش می یابد.

 

به گفته وی، در این مدت دمای هوا در خراسان رضوی بین هفت تا هشت درجه سلسیوس کاهش می یابد به طوریکه در شهر مشهد به 21 درجه سلسیوس می رسد.

 

بررسی های هواشناسی خراسان رضوی حاکی از آن است که در طول سه دهه گذشته دمای شبانه مشهد به بالاتر از 27 درجه سلسیوس نرسیده است.

 

در این مدت تنها شهرستان های سبزوار، سرخس، تربت جام و خواف استان خراسان رضوی، دمای شبانه 29 درجه سلسیوس را تجربه کرده اند.

 

منبع: ایرنا

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون