تاریخ خبر: کد خبر: 5315

گفتمان”ما اجازه نمی‌دهیم” مبتنی بر قانون اساسی است

دبیر کل کانون یاران انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: راهبرد و گفتمان “ما اجازه نمی‌دهیم” در اصول متعدد قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و مسئولیت همه قوا و آحاد مردم را مشخص کرده است.

گفتمان”ما اجازه نمی‌دهیم” مبتنی بر قانون اساسی است

به گزارش قاصدنیوز، محمد آصفی یزدی با اشاره به اصل دوم قانون اساسی، پایه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر اصول حاکمیت الهی با محوریت امامت و رهبری و توجه به کرامت و ارزش والای انسانی دانست و اظهارکرد: تحقق این مسئله نیز با استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش برای پیشبرد آنها و همچنین نفی هرگونه سلطه پذیری و حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی که همبستگی ملی را تامین می‌کند، خواهد بود.

 

دبیر کل کانون یاران انقلاب اسلامی مسئولیت رئیس جمهور را در حراست و پاسداری از اصول قانون اساسی یک مسئولیت قانونی و سرنوشت ساز دانسته و افزود: اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، تثبیت کامل بنیه دفاع ملی، تاسیس خود کفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام، بکار ببندد.

 

آصفی به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: اصل 77 و 125 قانون اساسی تاکید می‌کند که عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و سپس به امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او خواهد رسید.

 

دبیر کل کانون یاران انقلاب اسلامی از رئیس جمهور و مسئولین ذی ربط در دولت و رسانه ملی خواست با سعه صدر برابر رهنمود ابلاغی مقام معظم رهبری به مطالبات احاد مردم و نخبگان در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها پاسخ مثبت داده و شرایط لازم و منطقی برای گفتگوهای کارشناسی را فراهم و نهایتا به این سوال پاسخ دهند که آیا چارچوب کلی و جزیی توافق در موضوع هسته ای مورد تائید قانون اساسی هست یا خیر؟ زیرا مسئولیت اجرای قانون اساسی برابر اصل 113 با رئیس جمهور محترم است.

 

منبع: توس24

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون