تاریخ خبر: کد خبر: 4323

اظهارنظر معاون متخلف دانشگاه فردوسی بعد از بازداشت

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این برنامه هم کاملا قانونی بوده و هم کاملا قانونی برگزار شده و کوچکترین حاشیه‌ای نداشته، همچنین در شرایط آرام برگزار شده است.

اظهارنظر معاون متخلف دانشگاه فردوسی بعد از بازداشت

به گزارش قاصدنیوز، معاون فرهنگی دانشگاه فردوسی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در رابطه با کنسرت موسیقی که چندی پیش در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: کنسرت موسیقی نبود بلکه یک فعالیت کاملا قانونی تقاضا شده بود و هیات نظارت دانشگاه با ملاحظات فراوان و عدیده آن را تصویب می‌کند و کانونی که حق فعالیت قانونی دارد و مطابق با همان شرایط قانون به آن حق فعالیت داده شده است.

 

وی با بیان این‌که در مرحله اجرای مراسم، درخواست می شود این مراسم برگزار نشود که شرایط برای این امر محقق نبوده است، افزود: این برنامه هم کاملا قانونی بوده و هم کاملا قانونی برگزار شده و کوچکترین حاشیه‌ای نداشته همچنین در شرایط آرام و متینی برگزار شده است.

 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن اشاره به این‌که در این مراسم مشکل ناشی تفسیرهایی است که در مسئولیت‌های قانونی دو طرف وجود داشته است، گفت: از یک سو دادستانی این حق را برای خودش قائل بوده و سوی دیگری نیز ما تفسیر دیگری از موضوع داشتیم؛ اما در واقع شرایط برای لغو مراسم در آن شرایط فراهم نبوده است.

 

یوسفی ضمن تاکید بر این‌که شرایط برای لغو مراسم فراهم نبوده است، تصریح کرد: ضمن این که این افراد باید قبل از این مسائل از طریق یک گفتگو و یا انتقال نگرانی این اتفاق صورت می گرفت تا فضای دانشگاه ملتهب نشود مشکل در تفسیر جایگاه قانونی است.

 

وی گفت: رای را ما محترم می‌شماریم؛ اما بنا بر آن شان، وظیفه و مسئولیتی که داریم فکر می‌کنیم کاری که انجام شده قانونی بوده است.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون