تاریخ خبر: کد خبر: 3732

تغییر مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی

سیدکمال حسینی سابقه معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه ثامن، عضو موسس انجمن علوم اجتماعی استان و نایب رئیس انجمن علمی علوم اجتماعی استان را در کارنامه خود دارد.

به گزارش قاصدنیوز، علیرضا رشیدیان در حکمی سیدکمال‌الدین حسینی را به سمت مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی منصوب کرد.

 

سیدکمال حسینی سابقه معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه ثامن، عضو موسس انجمن علوم اجتماعی استان و نایب رئیس انجمن علمی علوم اجتماعی استان را در کارنامه خود دارد.

 

پیش از این، مرتضی دهقانی از اردیبهشت 1393 این سمت را بر عهده داشت.

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون