تاریخ خبر: کد خبر: 2983

پاسخ معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی درباره یک تقدیر:

اگر می‌دانستیم قطعاً تقدیر انجام نمی‌شد

دبیر انتخاب کتاب سال استان افزود:دبیرخانه به وظیفه قانونی خود که استعلام از مراجع ذیربط بوده عمل کرده است و در این خصوص نظر منفی از آن مراجع اعلام نشده بود، اما اگر از هر کانالی اطلاعی به ما می رسید، قطعا مورد توجه قرار می گرفت و این تقدیر انجام نمی شد.

اگر می‌دانستیم قطعاً تقدیر انجام نمی‌شد

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با «قاصدنیوز» پیرامون انتخاب کتاب دو مترجم معلوم الحال به عنوان کتاب سال گفت: کتاب ها توسط ناشران به دبیرخانه انتخاب کتاب سال ارجاع و پس از بررسی تخصصی در کمیسیون‌های تخصصی درباره نویسندگانش از نهادهای قانونی و حراستی استعلام گرفته می شود.

 

دبیر انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی افزود: درباره این کتاب و مترجمان آن، دبیرخانه به وظیفه قانونی خود که استعلام از مراجع ذیربط بوده عمل کرده است و در این خصوص نظر منفی از آن مراجع اعلام نشده بود، اما اگر از هر کانالی اطلاعی به ما می رسید، قطعا مورد توجه قرار می گرفت و این تقدیر انجام نمی شد.

 

وی در انتها با اشاره به اینکه درباره این تقدیر، مسئله تمام شده است گفت: در آینده دقت بیشتری در این خصوص صورت خواهد گرفت تا شاهد تکرار این چنین مسائلی نباشیم.

 

انتظار می رود نهادهای فرهنگی رسمی در استان با هوشیاری مدبرانه خود، اجازه سوءاستفاده این نوع تفکرات در سایه خلاءهای اطلاعاتی را ندهند.

 

 

مرتبط: مترجم کتب غیرمجاز جنسی و نورچشمی‌ جهاددانشگاهی؛ برگزیده کتاب سال استان!

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون