تاریخ خبر: کد خبر: 2553

بایدها و نبایدهای «باغ موزه دفاع مقدس خراسان» بررسی شد

جمعی از فعالان فرهنگی و هنری حوزه مدیریتی، رسانه، گرافیک، تجسمی، مستند و عکاسی، ادبیات و مطبوعات مشهد با هدف بررسی تجربه دیگر استانها و تجربیات جهانی به هم‌اندیشی پرداختند.

به گزارش قاصدنیوز، جمعی از فعالان فرهنگی و هنری حوزه مدیریتی، رسانه، گرافیک، تجسمی، مستند و عکاسی، ادبیات و مطبوعات مشهد با هدف بررسی تجربه دیگر استانها و تجربیات جهانی به هم‌اندیشی پرداختند. 

این جلسه هم‌اندیشی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مشهد برگزار شده است.

باغ موزه دفاع مقدس، دلبریان، چمی گوی

علی سهیلی، معدولیت ، پیراسته مهرداد باغ موزه دفاع مقدس مشهد

علی پیراسته مهرداد باغ موزه دفاع مقدس مشهد

علی پیراسته مهرداد باغ موزه دفاع مقدس مشهد

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون