تاریخ خبر: کد خبر: 185

دولت برای کاهش هزینه ها ی اتوبوسرانی مشهد تدبیر کند

شهردار مشهد گفت: زماني که هزينه ها افزايش پيدا مي کند، راه چاره اي جز افزايش قيمت ها نداريم. اما در اين ميان دولت بايد براي کاهش هزينه ها تدبيري بينديشد

زماني که هزينه ها افزايش پيدا مي کند، راه چاره اي جز افزايش قيمت ها نداريم. اما در اين ميان دولت بايد براي کاهش هزينه ها تدبيري بينديشد. شهردار مشهد گفت: با توجه به افزايش هزينه ها و همچنين تحقق نيافتن تعهدات دولتي، ناچار به افزايش قيمت بليت اتوبوس بوديم.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شهرداري مشهد، «سيد صولت مرتضوي» در آيين بهره برداري از مجموعه ورزشي ميثاق درباره افزايش قيمت بليت اتوبوس افزود: قيمت گازوئيل مصرفي اتوبوس ها 80 درصد، لاستيک 100 درصد و هزينه تمام شده خريد هر دستگاه اتوبوس 200 درصد افزايش يافته است.وي با تاکيد بر کمک دولت به بخش حمل و نقل عمومي کلان شهرها افزود: براساس قانون، دولت موظف است در کنار نيمي از هزينه هاي احداث و توسعه خطوط ريلي 83 درصد قيمت تمام شده خريد اتوبوس را نيز پرداخت کند و بايد 50 درصد ما به التفاوت نرخ بليت اتوبوس را نيز تامين کند که در حال حاضر اين امر محقق نشده است.

 

شهردار با اعلام اين که شهرداري خزانه نيست که بتواند منابع زيادي را تأمين کند، افزود: شهرداري دستش در جيب مردم است و منابع مردم شهر را مديريت مي کند.وي تصريح کرد: در حال حاضر مصوبه افزايش بهاي بليت اتوبوس در مشهد فرآيند قانوني خود را طي کرده و فرمانداري نيز به عنوان نماينده دولت اين مصوبه را تاييد کرده است.شهردار مشهد افزود: مسئولان استانداري هم بايد پيگير سهم مشهد از اعتبارات حمل و نقل عمومي کشور باشند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون