تاریخ خبر: کد خبر: 1537

بزرگترین عملیات تخريب بناهای غيرمجاز در اراضي کشاورزی مجاور کشف رود مشهد

با حکم قطعي دادگاه، ۴۵مورد بناي غيرمجاز در ۳۰هکتار از اراضي کشاورزي مجاور کشف رود به صورت کامل تخريب شد.

به گزارش قاصدنیوز ، بزرگ ترين عمليات تخريب بناهای غيرمجاز در اراضي کشاورزی مجاور کشف رود ، با همکاری مشترک ستاد نظارت واحد خارج از محدوده فرمانداری مشهد، سازمان راه و شهرسازی استان، جهاد کشاورزی و شهرداری مشهد با نظارت مستقيم حسن موحديان رئيس شورای تامين مشهد و زير نظر نيروی انتظامی به عنوان ضابطان قضایی دیروز انجام شد.

در اين عمليات که با حکم قطعی دادگاه انجام شد، ۴۵مورد ساخت و ساز با عنوان بنگاه های معاملات املاک ، انبار کالاها و مصالح ساختماني در مساحت ۳۰هکتار از اراضی مجاور کشف رود، توسط ۹ دستگاه لودر و گريدر به صورت کامل تخريب شد.

لازم به يادآوری است که در مرحله قبل نيز، ۱۵مورد از اين بناها با حکم قطعی قضایی در همين اراضی تخريب شده بود و در عمليات حاضر علاوه بر بناها ۶ هکتار از خيابان های آسفالته احداثی سودجويان نيز توسط گريدر تخريب شد.

اين اراضی توسط دو نفر از سودجويان به قيمت پایین خريداری و به افراد حاضر با قيمت قابل توجه فروخته شده بود و با وجود اخطار کتبی به نامبردگان و نصب اخطاريه غيرمجاز بودن ساخت و ساز در اراضی مذکور،  با اصرار تعدادی از افراد برانجام تخلف ، مديريت جهاد کشاورزی مشهد و شورای حفاظت حقوق بيت المال در اراضی ملی و دولتی، شورای تامين شهرستان نيز نسبت به موضوع به شدت حساسيت نشان دادند و به طور جدی پيگير آن شدند و نهايتا با حکم قضایی تخريب انجام گرفت.

گفتنی است اين تخريب از حيث مساحت ، تعداد و گستردگی بزرگ ترين عمليات تخريب بناهای غيرمجاز در سال جاری محسوب می شود.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون