تاریخ خبر: کد خبر: 1054

عمل سزارین در بیمارستان هاشمی نژاد مشهد 5درصد کاهش یافت

مدیر بیمارستان هاشمی نژاد مشهد از کاهش پنج درصدی میزان سزارین ها در این بیمارستان با اجرای بسته حمایتی زایمان طبیعی رایگان خبر داد.

دکتر رضا ایروانی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در طول ماههای اردیبهشت و خردادماه امسال، میزان سزارین های انجام شده در این بیمارستان 29 درصد از زایمان ها را شامل می شده است.

به گفته وی، این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 37 درصد بوده است.

وی از برگزاری دوره های آموزشی زایمان ایمن ویژه مادران باردار در این بیمارستان خبر داد و افزود: اجرای این طرح در کاهش آمار سزارین و افزایش تمایل مادران به زایمان طبیعی تاثیر زیادی خواهد داشت.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون