تاریخ خبر: کد خبر: 9049

عکس/ 4 شهیدِ مدافع حرم در یک قاب

شهید محمد اسدی، شهید جواد کوهساری، شهید مصطفی عارفی، شهید محمد جاودانی

شهید محمد اسدی، شهید جواد کوهساری، شهید مصطفی عارفی، شهید محمد جاودانی

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون